Звіт

про роботу

ВМКДНЗ (ясел-садка) «Ластівка»

за 2017-2018 н.р.

 В.о.директора Шевченко Наталії Миколаївн

 

     Робота дошкільного навчального закладу  у 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Київської облдержадміністрації, Вишгородської міської ради, відділу освіти Вишгородської районної ради.

Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ  здійснювалася згідно Статуту закладу, річного і робочого навчальних  планів на 2017/2018 навчальний рік, складених відповідно до програми «Дитина» (2016р.) та парціальних програм «Україна – моя Батьківщина» (2017),  «Казкова фізкультура».

Працівники ДНЗ  спрямували у поточному навчальному році свою роботу на виконання основних механізмів розвитку дошкільної освіти, а саме:

ü  зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного навчальног закладу;

ü  підвищення якості дошкільної освіти в умовах упровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція);

ü  забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

ü  збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

ü  модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

ü  урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

У 2017/2018 навчальному році заклад працював в 10,5-годинному режимі, функціонувало 8 груп, загальна кількість дітей складала 252 дитини.

Загальна кількість працівників - 49, із них 20 - педагогічні працівники. Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі.

Освітній рівень педагогів становить: 80% - повна вища освіта, 20% - неповна вища.

Кваліфікаційний рівень педагогів: - 15% - вища категорія, 20% - І категорія, 5% - ІІ категорія, 60% - спеціалісти. Педагогічне звання «вихователь - методист» - 5%. Обслуговуючий персонал з відповідною фаховою освітою.   

Завдання ДНЗ  на 2017/2018 навчальний рік:

ü   сприяти всебічному розвитку кожної дитини, використовуючи сучасні пріоритети виховання та навчання, через ставлення до неї як до свідомої та відповідальної особистості;

ü   забезпечити розвиток комунікативної компетентності дітей задля формування у них цілісної картини світу, активізації пізнавальних процесів, розвитку логічного мислення;

ü   створювати розвивальний предметно-ігровий простір для забезпечення змістовної ігрової діяльності.

Пріоритетними напрямками  роботи обрано  «Мовлення дитини»та «Гра дитини».                                                                                                                Для реалізації основних завдань  з метою поліпшення якості педагогічного процесу та відповідно до річного плану роботи були організовані і проведені:

ü   педради:

 «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на    засадах дитино центризму»;                                                                                                       «Організація ігрової діяльності у ДНЗ»;

ü   консультації:

 «Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми»;

«Забезпечення ефективної діалогової взаємодії з дошкільниками»;

« Гра і навчання грамоти: досягаємо гармонії»;

«Мовленнєва та комунікативна компетенції: визначаємо рівень сформованості»;

«Дитячі ігри очима дорослих»;

«Розвивальний потенціал рухливої гри у становленні довільної поведінки дошкільника»;

«Гра – ефективний засіб виховання самостійності дітей дошкільного віку»;

ü   педгодини:

«Слово до слова складається мова: формуємо мовленнєву компетенцію дошкільників»;

«Мовленнєва компетенція засобами гри»;

«Вихователі, які вміють грати, – виграють»

«Формуємо ціннісні орієнтири у грі»;

ü   семінари – практикуми:

«Розвиваємо мовлення вихователів»;

«Граємо з дітьми залюбки».

Для  реалізації варіативного змісту дошкільної освіти до роботи  з дітьми  дошкільних груп у заклад залучено фахівців із:

ü заняття з пластичної імпровізації  з дітьми старших груп проводить спеціаліст ВМЦХЕТУМ "Джерело"  Савочкіна Любов Миколаївна;

ü заняття з англійської мови з дітьми старших груп проводить вчитель Денисова Катерина Олександрівна;

ü   заняття з футболу з дітьми старших груп проводить тренер КП "УФКС"  Демченко Дмитро Олегович;

ü  заняття з хортингу з дітьми середніх груп проводить тренер ВРОВГО  " Українська Федерація Хортингу" Дорошенко Микита Максимович. 

 В річному плані роботи було чітко визначено завдання і перспективні напрямки в роботі, який затверджено педагогічною радою 4 вересня 201. Аналіз виконання поставлених завдань свідчить про те, що колектив закладу працював креативно, творчо, згуртовано, результативно:

            1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

1.1. Поповнено інформаційно-методичну базу ДНЗ  навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.

1.2. Поповнено та ефективно використовувався методичний фонд літератури, періодики, посібників, демонстраційного та роздаткового матеріалу, дидактичних ігор, різних видів театрів тощо.

1.3. Створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його професійного, духовного, інтелектуального потенціалу.

1.4. Педагоги вільно вибирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їхні потреби, запити та інтереси.

            2. Методична діяльність дошкільного навчального закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:

1. Поглиблення роботи над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

2. Формування основ патріотичної свідомості дошкільників у процесі різних видів діяльності.

3. Підвищення професійної  компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу.  

4. Забезпечення оптимальних умов та необхідної матеріальної бази для ефективної організації ігрової діяльності дошкільнят.

5. Аналіз виконання поставлених завдань.

Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою, технічними засобами навчання.

Таким чином можна зробити висновок, що основні перспективні завдання на 2017/2018 навчальний рік виконані.


Популярні новин:

Додано:23.06.2014  |  Коментарів (0)
Додано:15.08.2017  |  Коментарів (0)
Додано:18.06.2014  |  Коментарів (0)
Додано:30.04.2015  |  Коментарів (0)
Додано:02.06.2014  |  Коментарів (0)
Додано:17.11.2013  |  Коментарів (0)
Додано:30.10.2014  |  Коментарів (0)
Додано:20.03.2014  |  Коментарів (0)
Додано:29.04.2014  |  Коментарів (0)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Опитування

Як Ви вважаєте, відвідуючи ДНЗ, в першу чергу, дитина:
Всего ответов: 24

Погода

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: